የውጭ ሞተር ሞዴል ሞዴሎች OMC Evinrude / Johnson 1980 - 1999 30 እስከ 40 HP)

30 HP 1984 30ECR, 30ELCR ለ Parts ይግዙ 1984 Johnson Evinrude 30 ኤክስኤም ሞዴል 30ECR, 30ELCR https://youtu.be/j-jN8dlMG4Q
30 HP 1985 30BACO, 30BALCO, 30ECO, 30ELCO, 30RCO, 30RLCO, 30TECO, 30TELCO ለ Parts ይግዙ 1985 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BACO, 30BALCO, 30ECO, 30ELCO, 30RCO, 30RLCO, 30TECO, 30TELCO https://youtu.be/Ux2iDOth2f0
30 HP 1986 30BACD, 30BALCD, 30ECD, 30ELCD, 30RCD, 30RLCD, 30TECD, 30TELC ለ Parts ይግዙ 1985 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BACD, 30BALCD, 30ECD, 30ELCD, 30RCD, 30RLCD, 30TECD, 30TELC https://youtu.be/2D_n8jc52bo
30 HP 1987 30BACU, 30BALCU, 30ECU, 30ELCU, 30RCU, 30RLCU, 30TECU, 30TELCU ለ Parts ይግዙ 1987 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BACU, 30BALCU, 30ECU, 30ELCU, 30RCU, 30RLCU, 30TECU, 30TELCU https://youtu.be/fZnNZdDTloA
30 HP 1988 30BACC, 30BALCC, 30ECC, 30ELCC, 30RCC, 30RLCC, 30TECC, 30TELCC ለ Parts ይግዙ 1988 ጆን ኢቪንሩት 30 ኤክስ ኤምኤ ሞዴል 30BACC, 30BALCC, 30ECC, 30ELCC, 30RCC, 30RLCC, 30TECC, 30TELCC https://youtu.be/wd5TOTrxFSs
30 HP 1989 30BACE, 30BALCE, 30ECE, 30ELCE, 30RCE, 30RLCE, 30TECE, 30TELCE ለ Parts ይግዙ 1989 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BACE, 30BALCE, 30ECE, 30ELCE, 30RCE, 30RLCE, 30TECE, 30TELCE https://youtu.be/544XPY1Wacw
30 HP 1990 30BAES, 30BALES, 30EES, 30ELES, 30RES, 30RLES, 30TEES, 30TELES ለ Parts ይግዙ 1990 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAES, 30BALES, 30EES, 30ELES, 30RES, 30RLES, 30TEES, 30TELES https://youtu.be/DeH8S5cQwRc
30 HP 1991 30BAEI, ​​30BALEI, 30EEI, 30ELEI, 30REI, 30RLEI, 30TEEI, 30TELEI ለ Parts ይግዙ 1991 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAEI, ​​30BALEI, 30EEI, 30ELEI, 30REI, 30RLEI, 30TEEI, 30TELEI https://youtu.be/xVjarsusqtg
30 HP 1992 30BAEN, 30BALEN, 30BAEN, 30BALEN, 30EEN, 30ELEN, 30EEN, 30ELEN, 30TEEN, 30TELEN ለ Parts ይግዙ 1992 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAEN, 30BALEN, 30BAEN, 30BALEN, 30EEN, 30ELEN, 30EEN, 30ELEN, 30TEEN, 30TELEN https://youtu.be/Fjx8LItnsIc
30 HP 1993 30BAET, 30BALET, 30EET, 30ELET, 30RET, 30RLET, 30TEET, 30TELET ለ Parts ይግዙ 1993 ጆን ኢቪንሩት 30 ኤክስ ሞዴል 30BAET, 30BALET, 30EET, 30ELET, 30RET, 30RLET, 30TEET, 30TELET https://youtu.be/9j0NNZtGrKw
30 HP 1994 30BAER, 30BALER, 30EER, 30ELER, 30RER, 30RLER, 30TEER, 30TELER ለ Parts ይግዙ 1994 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAER, 30BALER, 30EER, 30ELER, 30RER, 30RLER, 30TEER, 30TELER https://youtu.be/ehJHibQerhk
30 HP 1995 30BAEO, 30BALEO, 30EEO, 30ELEO, 30REO, 30RLEO, 30TEEO, 30TELEO ለ Parts ይግዙ 1995 Johnson Evinrude 30 የ HP ሞዴል 30BAEO, 30BALEO, 30EEO, 30ELEO, 30REO, 30RLEO, 30TEEO, 30TELEO https://youtu.be/-Wn-XHhbaLk
30 HP 1996 30BAED, 30BALED, 30EED, 30ELED, 30RED, 30RLED, 30TEED, 30TELED ለ Parts ይግዙ 1996 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAED, 30BALED, 30EED, 30ELED, 30RED, 30RLED, 30TEED, 30TELED https://youtu.be/IHuoRh-AXJo
30 HP 1997 30BAEU, 30BALEU, 30EEU, 30ELEU, 30ESLEU, 30REU, 30RLEU, 30TEEU, 30TELEU ለ Parts ይግዙ 1997 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAEU, 30BALEU, 30EEU, 30ELEU, 30ESLEU, 30REU, 30RLEU, 30TEEU, 30TELEU https://youtu.be/j3PF1GpReTo
30 HP 1998 30BAEC, 30BALEC, 30EEC, 30ELEC, 30TEEC, 30TELEC ለ Parts ይግዙ 1997 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAEU, 30BALEU, 30EEU, 30ELEU, 30ESLEU, 30REU, 30RLEU, 30TEEU, 30TELEU https://youtu.be/MdJl4-grVN0
30 HP 1999 30BAEE, 30EEE, 30ELEE, 30JREE, 30REE, 30RLEE, 30RPEE, 30RPLEE ለ Parts ይግዙ 1999 Evinrude Johnson 30 የ HP ሞዴል 30BAEE, 30EEE, 30ELEE, 30JREE, 30REE, 30RLEE, 30RPEE, 30RPLEE https://youtu.be/TVR5V5wfdNQ
           
35 HP 1980 35BACS, 35BALCS, 35ECS, 35ELCS ለ Parts ይግዙ 1980 Evinrude Johnson 35 የ HP ሞዴል 35BACS, 35BALCS, 35ECS, 35ELCS https://youtu.be/gF0Fr-dYnoI
35 HP 1981 35BACI, 35BALC, I35RCI, 35RLCI ለ Parts ይግዙ 1981 Evinrude Johnson 35 የ HP ሞዴል 35BACI, 35BALC, I35RCI, 35RLCI https://youtu.be/7PYYtABuwFY
35 HP 1982 35BACN, 35BALCN, 35ECN, 35ELCN, 35RCN, 35RLCN, 35TELCN ለ Parts ይግዙ 1982 Evinrude Johnson 35 የ HP ሞዴል 35BACN, 35BALCN, 35ECN, 35ELCN, 35RCN, 35RLCN, 35TELCN https://youtu.be/_MuVtsVYDck
35 HP 1983 35BACT, 35BALCT, 35ECT, 35ELCT, 35ECT, 35ELCT ለ Parts ይግዙ 1982 Evinrude Johnson 35 የ HP ሞዴል 35BACT, 35BALCT, 35ECT, 35ELCT, 35ECT, 35ELCT https://youtu.be/aJNIEpBiYaI
35 HP 1984 35ECR, 35ELCR, 35RCR, 35RLCR, 35RCR, 35RLCR ለ Parts ይግዙ 1984 Evinrude Johnson 35 HP ሞዴል 35ECR, 35ELCR, 35RCR, 35RLCR, 35RCR, 35RLCR https://youtu.be/QJgAUgxg51A
35 HP 1985 35RCO, 35RLCO ለ Parts ይግዙ 1985 Evinrude Johnson 35 HP ሞዴል 35RCO, 35RLCO https://youtu.be/Ux2iDOth2f0
35 HP 1986 35AECD, 35AELCD, 35ARCD, 35ARLCD, 35ATECD, 35ATELC, 35RCD, 35RLCD, 35AELCU ለ Parts ይግዙ 1986 Evinrude Johnson 35 የ HP ሞዴል 35AECD, 35AELCD, 35ARCD, 35ARLCD, 35ATECD, 35ATELC, 35RCD, 35RLCD, 35AELCU https://youtu.be/Qy-kUxer8CQ
35 HP 1987 35AELCU, 35ARCU, 35ARLCU, 35ATECU, 35ATELC, 35ATLCU, 35ATLCU, 35RCU, 35RLCU ለ Parts ይግዙ 1987 Johnson Evinrude 35 የ HP ሞዴል 35AELCU, 35ARCU, 35ARLCU, 35ATECU, 35ATELC, 35ATLCU, 35ATLCU, 35RCU, 35RLCU https://youtu.be/pyai8-GtzFI
35 HP 1988 35RCC, 35RLCC ለ Parts ይግዙ 1988 Evinrude Johnson 35 HP ሞዴል 35RCC, 35RLCC https://youtu.be/2jRiWvG2TzI
35 HP 1989 35RCE, 35RLCE ለ Parts ይግዙ 1989 Johnson Evinrude 35 የ HP ሞዴል 35RCE, 35RLCE https://youtu.be/xmckQllkBc4
35 HP 1990 35RES, 35RLES ለ Parts ይግዙ 1994 Johnson Evinrude 35 የ HP ሞዴል 35RER, 35RLER https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1991 35REI, 35RELEI ለ Parts ይግዙ 1994 Johnson Evinrude 35 የ HP ሞዴል 35RER, 35RLER https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1992 35REN, 35RLEN ለ Parts ይግዙ 1994 Johnson Evinrude 35 የ HP ሞዴል 35RER, 35RLER https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1993 35RET, 35RLET ለ Parts ይግዙ 1994 Johnson Evinrude 35 የ HP ሞዴል 35RER, 35RLER https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1994 35RER, 35RLER ለ Parts ይግዙ 1994 Johnson Evinrude 35 የ HP ሞዴል 35RER, 35RLER https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1995 35EEO, 35ELEO, 35FAEO, 35FALEO, 35FLEO, 35KLEO, 35QLEO ለ Parts ይግዙ 1995 ጆን ኢቫንጁድ 35 የኤክስኤም ሞዴል 35EEO, 35ELEO, 35FAEO, 35FALEO, 35FLEO, 35KLEO, 35QLEO https://youtu.be/vf7KfdqkVOA
35 HP 1996 35ARED, 35ARLED, 35KED, 35KLED, 35QLED, 35RED, 35RLED, 35RMLED, 35RMLED ለ Parts ይግዙ 1996 ጆን ኢቫንጁድ 35 ኤክስፒ ሞዴል 35ARED, 35ARLED, 35KED, 35KLED, 35QLED, 35RED, 35RLED, 35RMLED, 35RMLED https://youtu.be/Oo_f3oOhPPg
35 HP 1997 35AREU, 35ARLEU, 35KEU, 35KLEU, 35QLEU, 35QLEU ለ Parts ይግዙ 1997 ጆን ኢቫንጁድ 35 ኤክስፒ ሞዴል 35AREU, 35ARLEU, 35KEU, 35KLEU, 35QLEU, 35QLEU https://youtu.be/JnJq3zN8mGc
35 HP 1998 35AREC, 35ARLEC, 35KEC, 35KLEC, 35QLEC, 35TKLEC ለ Parts ይግዙ 1998 Evinrude Johnson 35 የ HP ሞዴል 35AREC, 35ARLEC, 35KEC, 35KLEC, 35QLEC, 35TKLEC https://youtu.be/WaZQcueQvGU
35 HP 1999 35AREE, 35E3EE, 35EL3EE ለ Parts ይግዙ 1999 ኤቫንረንዴ ጆንሰን 35 ኤክስ ኤክስ ሞዴል 35AREE, 35E3EE, 35EL3EE https://youtu.be/lbzznVw85HA

 

.

በ ገጽታ DanetsoftDanang Probo Sayekti በ መሪነት Maksimer